Skip to main content

تنوع در قطعات و اتصالات سینی کابل که هر نوع شکل دهی را به راحتی امکان‌پذیر می‌سازد تحمل وزن بالا برای استفاده در سیستمهای تأسیسات برق به کار برده می شود.

سیستم سینی کابل 

بر طبق اداره الکتریکی آمریکا ، یک سیستم سینی کابل عبارتست از ” یک یا مجموعه ایی از قسمت های اصلی و رابط های مرتبط که یک سیستم اتصالاتی محکم را تشکیل می دهد و برای سفت و محکم کردن کابل ها و محل عبور سیم استفاده می شود.”

اما این یعنی چه ؟

 • سینی کابل ها از کابل ها حمایت میکند همانطور که جاده ها از ترافیک حمایت میکند.
 • سینی کابل ها یک ساختار مطمئن را بری عبور کابل ها در محیط های رو باز فراهم می کند .
 • سینی کابل ها همچون پلی برای انتقال سینی کابل ها استفاده میشود.
 • بنابراین میتوان گفت سینی کابل ها همچون یک مولفه ی ساختاری در بخش الکتریکی سازه ها است.

چه استاندارد هایی برای سینی کابل هایی وجود دارد ؟

 1. اداره الکتریکی ملی آمریکا برای تمامی محصولات الکتریکی آمریکا استاندارد هایی منتشر کرده است.طی مقالات ۳۱۸،۲۵۰ و ۸۰۰ استاندارد های مختلفی برای یک سیستم سینی کابل ارئه  کرده است.
 2. NEMA انجمن تشکیل شده از سازندگان اصلی سینی کابل در صنعت آمریکا است . این انجمن هم استاندارد هایی با عنوان های NEMA , VE1 , FG1 و VE2 منتشر کرده  است.

NEMA VE1 حاوی تعریف های عمومی سینی کابل،استاندارد های تولید،استاندارد های عملکرد، استاندارد های ارزیابی و اطلاعاتی در مورد کاربرد سینی کابل است. این سند رایگان را میتوانید از وب سایت NEMA دانلود کنید.

NEMA FG1  استاندارد های یک سیستم سینی کابلی فایبر گلس را بیان می کند . میتوانید این سند رایگان را از وب سایت NEMA دانلود کنید.

NEMA VE2  شامل آموزش نصب سینی کابل که مطالبی شامل دریافت و بارگیری ، انبارداری و مطالب عمومی درباره ی نصب یک سیستم سینی کابل می شود . این سند را می توانید از وب سایت  NEMA دانلود کنید.

چه نوع سینی کابل هایی موجود است ؟

 • نردبان کابل
 • سینی کابل ( یک طرف آن بسته است )
 • چنل
 • مش
 • یک ریلی