Skip to main content

گیربکس خود را تعمیر کنید

نحوه کار گیربکس اتوماتیک:

جعبه دنده های اتوماتیک امروزی از پیچیده ترین وجالب ترین قسمت در اتومبیل میباشد که برای توضیح این تکنولوژی پیشرفته لازم آن را به چهار قسمت تقسیم کنیم.

1- مکانیکی   2- هیدرولیک   3- برق   4- کامپیوتر

این چهار قسمت در گیربکس اتوماتیک با هماهنگی خاص با یکدیگر کار میکنند و موجبات کار کردن گیربکس و رانندگی راحت تر و دلپذیر تر را فراهم میکنند. تا مادامیکه یکی از این قسمت ها ایرادی پیدا کند که باعث شود درست کار نکند ، در این صورت است که متوجه عیب واشکال در گیربکس و یا اتومبیل تان می شوید.در گیربکس اتوماتیک ، (توربین) و در گیربکس های دنده ای (کلاچ) هردو در اتومبیل یک کار انجام میدهند  ولی از نظر نحوه عملکرد کاملا با هم متفاوت میباشند و باید گفت نحوه  عمل و تکنولوژی گیربکس اتوماتیک بسیار پیچیده میباشد.

برای توضیح دادن نوع عملکرد گیربکس اتوماتیک اول تصور کنیم بدون گیربکس اتومبیل چگونه بوده است. بدون عملکرد گیربکس از نظر قدرت و سرعت کاملا محدود میباشد برای مثال تصور کنید اتومبیل دنده ای را فقط با دنده  سه رانندگی کنید. شاید شما تابه حال اینگونه رانندگی نکرده باشید. ولی اگر از اینطریق رانندگی کنید به طور حتم شما شاهد کندی  اتومبیل در زمان حرکت اولیه هستید و نیز خواهید فهمید که در سرعت بالای 100 کیلومتر یا 120 کیلومتر،  موتور اتومبیل صدای زیادی میکند ودور سنج موتور به قسمت قرمز رسیده و دیگر تند و تیز نمی رود. البته این نوع اتومبیل ها هیچگونه مصرفی ندارند و سریعا خراب می شوند.

بنابراین متوجه شدیم که گیربکس با تغییر ضریب دنده ،  قدرت گشتاور و دور موتور را به صورت لازم تغییر میدهد و در اختیار اتومبیل قرار میدهد تا موتور با دوری متناسب و مفید کار کند.یکی از فرق های اصلی در گیربکس اتوماتیک با گیربکس دنده ای در این است که گیربکس دنده ای با قفل کردن دنده هایی که روی شفت خروجی که به صورت آزاد روی بلبرینگ سوار شده اند و یا به وسیله  کشویی و ماهک،  درگیر و آزاد می شوند ویا در مدل های پایین با حرکت دادن بر روی شفت دنده ها،  آن ها روی هم و یا آزاد میگردند و به این طریق دنده ها درگیر و یا آزاد میشوند و باعث تغییر ضریب در دنده ها میشوند. ولی در گیربکس اتوماتیک تمام دنده ها همیشه درگیرند و بانگه داشتن یکی و به حرکت در آوردن  دیگری نوع ضریب دنده به دست می آید وبه این نوع سیستم دنده به لحاظ شبیه بودنش به حالت خورشید و سیارات دنده های سیاره ای یا خورشیدی میگویند.

دنده های خورشیدی :

ساده ترین نوع دنده های خورشیدی ، شامل یک دنده خورشیدی(Sun Gear )،دو یا چند دنده سیاره ای ( ( Plannet Gearو دنده دوری یا کمربندی می باشد (Ring Gear ) . این دنده ها در حال درگیری دائم هستند و دنده های سیاره ای توسط یک پوسته همه به هم متصلند و حول محور خود در این پوسته آزاد میچرخند.

به طور مثال از نوع استفاده و ساختار، عملکرد این سیستم به این صورت است که با وصل کردن دنده دوری به شفت ورودی که وسیله انتقال قدرت از موتور را به عهده دارد و با وصل کردن دنده های سیاره ای با شفت خروجی و با ثابت نگه داشتن دنده خورشیدی، اگر ما در این حالت دنده دور را بگردانیم دنده های سیاره ای به دور دنده های دوری می گردند(در ضمن در این حالت دنده خورشیدی ثابت است)و باعث می شود شفت ورودی در همان جهت شفت خروجی بچرخد، با این تفاوت که دور شفت خروجی کمتر از ورودی می باشدکه در این حالت دنده سنگین یا (دنده یک) می باشد و یا اگر ما دنده خورشیدی را آزاد کنیم تا بگردد هر کدام از چرخ دنده های دیگر را به هم متصل کنیم در این حالت هر دو شفت ورودی و خروجی در یک جهت می چرخند و سرعت آنها نیز برابر است مانند دنده چهار اتومبیلهای دارای جعبه دنده معمولی. نوع دیگر از طرز کار دنده های خورشیدی به این صورت است که با ثابت نگاه داشتن دنده های سیاره ای و انتقال قدرت به دنده کمربندی، دنده خورشیدی عکس دنده کمربندی حرکت خواهد کرد(دنده عقب)

اگر شما هم اکنون به یک مشاوره برای تعمیر گیربکس اتومات خود هستید هم اکنون برای مشاوره و بازدید رایگان در تهران با ما تماس بگیرید

 • کلاچها :(کلاچ های چندین صفحه ای):

  این نوع کلاچ شامل چندین صفحه کلاچ است که در داخل یک کاسه کلاچ قرار دارند.نیمی از این صفحه ها از آهن می باشند که دنده هایی در محیط خارجی خود دارند که به داخل کاسه درگیر می شوند و نیم دیگر صفحه های فیبری که دنده هایی در محیط داخلی خود دارندکه با شفت درگیرند. پیستونی در داخل صفحه کلاچ قرار دارد که با فشار صفحه روغن به کار می افتد و در زمان مورد نیاز با فشار روغن پیستون مورد نظر صفحه های داخل کاسه را به هم می فشارد و باعث یکپارجه شدن صفحه ها و نتیجتا شفت و کاسه میگردد و زمانیکه فشار روغن در زیر پیستون نباشد صفحه ها آزاد شده و این یکپارچگی از بین می رود و شفت آزاد بدون صفحه کلاچ می گردد.

  کلاچ های یک طرفه(جغجغه):

  کلاچ های یک طرفه یا اسپراک وسیله ای است که با کمک آن وسیله ای دیگر ماننده دنده یا شافت در یک جهت قفل ودر جهت دیگر آزاد و به صورت هرز میچرخد. به طور مثال عملکرد خودروی دوچرخه ، درحالی که پدالها میتوانند چرخ را به حرکت در آورند چرخ دوچرخه قادر به گرداندن پدال نمیشود و نتیجتا در دوچرخه سواری شما میتوانید هر وقت که مایلید پدال نزنید و یا در حین پدال را نگه دارید و یا بر عکس پدال بزنید بدون اینکه در حرکت دوچرخه اختلالی ایجاد شود.

  در گیربکس اتوماتیک معمولا از اسپراک در دنده یک بیشتر از سایر دنده ها استفاده میشود زمانی که اتومبیل از ابتدا به ساکن شروع به حرکت میکند گیربکس با دنده یک است و اگر دقت کرده باشید اگر در این حالت پدال گاز را رها کنید اتومبیل مانند دنده خلاص به سمت جلو حرکت میکند حال اگر با دنده Low یا L حرکت کنید در شروع حرکت دنده همان یک است اما اگر پا را از روی پدال گاز بردارید مانند اتومبیل دارای جعبه دنده معمولی ترمز موتور را احساس خواهید کرد این عمل از خصوصیات بارز اسپراک است که در گیربکس های اتوماتیک باعث نرم تر شدن رانندگی میشود وبا اضافه کردن یک باند یا کلاچ میتوان اسپراک را حذف و از موتور در زمانیکه لازم است استفاده کنید.

  باند  (Bralce Band ) :

  باند یک تسمه ی فلزی متری می باشد که از داخل به آن لنت ترمز می چسبانند، یک سر آن به پوسته  و سر دیگر آن توسط یک اهرم به پیستون وصل شده و هر وقت که روغن وارد سیلندر می شود پیستون را به عقب رانده و اهرم باعث سفت شدن و چسبیدن باند به سطح کاسه میشود تا بدین صورت باعث ترمز کاسه و ایستادن کاسه می شود.

  کلاچ روغنی یا توربین :

  در گیربکس های اتوماتیک کلاچ روغنی یا همان توربین ، کار کلاچ در اتومبیل های دارای جعبه دنده معمولی را انجام می دهد، توربین اجازه می دهد که اتومبیل در حالت ایستاده و متوقف موتور آن روشن و به محض رها کردن پدال ترمز و فشار دادن پدال گاز قدرت موتور را به شافت ورودی و در نتیجه به شافت خروجی رساند.

  اساس کار این توربین به این صورت است که اگر دو پنکه برقی را مقابل هم قرار دهیم و سپس یکی  را به برق وصل کرده تا بگردد در اثر جریان هوا  پنکه دوم که به برق نیست نیز به گردش در خواهد آمد و اگر شما پروانه پنکه دوم را بگیرید می توانید نگهش دارید وبه محض اینکه رهایش کنید دوباره به چرخش در می آید و شروع به سرعت گرفتن می کند تا سرعت پنکه دوم نزدیک سرعت پنکه اول برسد.

  این نوع عملکرد اساس کار کلاچ های روغنی یا توربین می باشد ولی در توربین به جای هوا از روغن استفاده می شود.

  توربین یک قطعه بزرگ به قطر 25 تا 50 سانتی متر است به شکل یک دیگ یا سیلندر کوتاه است که در جلوی گیربکس مابین موتور و گیربکس قرار دارد و از طریق فلایویل به میل لنگ موتور وصل می شود و وظیفه ی انتقال قدرت موتور به شافت ورودی گیربکس بر عهده دارد.

  هیدرولیک  :

  سیستم هیدرولیک گیربکس متشکل از شیارهای بسیار و پیچیده که روغن را تحت فشار زیاد به سایر نقاط گیربکس و توربین می رساند.

  دیاگرام در سمت چپ از یک نوع ساده گیربکس سه دنده که در سالهای 1960میلادی به تولید رسیده است و این دیاگرام از ساده ترین نوع جعبه دنده های اتوماتیک است مدل های امروزی بسیار پیچیده ترند و سیستم کامپیوتر و قطعات الکترونیکی نیز به آن اضافه شده است. روغن گیربکس چندین کار در گیربکس اتوماتیک انجام می دهند.

  1-     فشار روغن برای کنترل دنده ها و کلاچ های گیربکس.

  2-     روغن کاری کلی قطعات گیربکس و در آخر برای خنک کردن گیربکس استفاده می شود و در گیربکس اتوماتیک کلیه عملکرد ها وابسته به روغن و فشار روغن مناسب و مداوم می باشد.

  پمپ گیربکس :

  پمپ وظیفه تولید فشار روغن مورد نیاز گیربکس را دارد ، پمپ گیربکس در قسمت جلو گیربکس قرار دارد و مستقیما توسط گلوی توربین و خود توربین نیز توسط فلایویل به میل لنگ موتور بسته شده و نتیجتا با شروع کار موتور پمپ گیربکس نیز به حرکت در می آید و فشار روغن مورد نیاز گیربکس را تولید می کند.

  کنترل ولو یا Valve body ( ساعت گیربکس):

  این قسمت توسط روغن کنترل کلیه کارهای گیربکس را انجام می دهد و بصورت ساده می شود گفت که مغز گیربکس می باشد ، این قسمت تشکیل شده است از پوسته که بروی آن تمام کانالهای روغن و در داخل پوسته سوپاپ های کنترل ولو قرار دارد و سوپاپ ها با حرکت   ( در مقابل فنرها یا فشار روغن ) و تغیر مکان خود باعث تنظیم فشار روغن ، فرستادن روغن به کلاجها ، سروها ، توربین و تعویض دنده در زمان مناسبی و با کیفیت درست و باعث عملکرد گیربکس می شود ، هر سوپاپ گیربکس وظیفه خاص خود را دارد و با آن کار نامگذاری شده بطور مثال سوپاپ دو به سه که کار تعویض دنده از دو به سه را بر عهده دارد یا سوپاپ سه به دو که عمل برگرداندن دنده از سه به دو را بر عهده دارد .

  کنترل ولو های اتومبیل های مدل بالاتر از 1995 میلادی شیرهای برقی (solenoid) و سرعت سنجها نیز (speed sensor) نیز به آن اضافه شد.

  در تصویر زیر یک نوع ساده کنترل ولو گیربکس (TH350) که تولید سال 1975 میلادی است را نشان می دهد.

  برق و الکترونیک:

  کامپیوتر (ECU) با استفاده از سنسور ها در نقاط مختلف اتومبیل گیربکس موتور ، ABS و …

  اطلاعات مورد نیاز خود را مانند وضعیت پدال گاز (وضعیت دریچه ورود هوا به موتور)، سرعت اتومبیل ، میزان دور موتور، بار موتور ( گشتاور منفی) وضعیت دکمه ترمز زیر پدال و غیره را جمع آوری میکند تا در زمان معین و دقیق امکان تعویض دنده ها و حتی نرم و خشن ( درگیری کلاچ ها با فشار روغن بالا و سریع درگیر شدن کلاچها و تعویض دنده ها را فراهم میسازد.بعضی از مدلهای گیربکسها

  اتوماتیک امروزی و الکترونیکی حتی میتواند نحوه رانندگی شما را یادگیری و به حافظه خود بسپارنند و تعویض دنده ها را دقیقا طوری انجام دهد که باب میل شماست.

  از نظر نوع ساختار کامپیوتر و گستردگی عملیاتی که میتواند انجام دهد امروزه اتومبیل های با گیربکس اتوماتیک با مدل اسپرت (تیپ ترونیک) در بازار وجود دارد که به شما امکان کنترل تعویض دنده را میدهد که همانند اتومبیل های دارای جعبه دنده معمولی انجام میدهد یعنی هم به صورت اتوماتیک و هم به صورت دنده معمولی عمل کند ا.ین کارها عمدتا با حرکت دادن دسته دنده از داخل شیاری که برای دسته دنده تعبیه شده انجام میشود و با بالا  و پایین آوردن دسته دنده امکان کم یا زیاد کردن دنده ها را به شما میدهد.

  یک حسن دیگر کامپیوتر به این صورت است که خودش دائما عیب یابی کرده و در صورت بروز عیب و اشکال در قسمت های برقی و حتی خود گیربکس با دادن آلارم یا روشن شدن چراغ در داخل صفحه کیلومتر به راننده اطلاع میدهد.

  در صورت بروز این آلارم یا چراغ بایستی خودرو را به تعمیرگاه برده و با وصل کردن دستگاه اسکنر یا تست میتوان لیست عیب های ذخیره شده را در حافظه کامپیوتر را خواند و با تست رانندگی توسط متخصص گیربکس عیب را شناسایی کرد.

بلبرینگ آخن

درباره شرکت بازرگانی تبادل صنعت آسیا

شرکت بازرگانی تبادل صنعت آسیا افتخار دارد با واردات انواع بلبرینگ و متعلقات در خدمت پروژه های صنایع و کارخانجات کشور باشد.(سهامدار برند Aachen (بلبرینگ آخن) بشماره ثبت029227)

شرکت بازرگانی تبادل صنعت آسیا با ربع قرن تجربه ،فعال در زمینه واردات و توزیع انواع بلبرینگ و متعلقات آن بوده و در راستای هماهنگی با اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی سعی در حمایت از تولید کنندگان و نوآوران صنعت داخلی را داشته است و نظر به دارا بودن دفاتر فعال در امارات ، آلمان ،چین و ایران نسبت به تهیه و تامین قطعات استاندارد و اوریجینال آمادگی خود را جهت خدمت گذاری اعلام میدارد.

در ضمن این مجموعه بنا به دارا بودن کارشناسان مجرب با ابراز همکاری صمیمانه در طی ٢۴ ساعت شبانه روز حتی ایام تعطیل آماده هرگونه مشاوره صنعتی و تخصصی در استفاده از انواع بلبرینگ ، رولبرینگ، نیدل بیرینگ، بال اسکرو، لید اسکرو، بلبرینگ یاتاقان دار، بلبرینگهای استیل و نسور و یکطرف گرد، ساچمه، کاسه نمد ، اورینگ، بوش، گریس و روان کننده ها و غیره را با کمال میل میباشد.

صاحب بلبرینگ گارانتی دار آخن
دفتر مرکزی :
تهران- خیابان امیرکبیر-کوچه ناظم الاطبائ جنوبی -کوچه کتانه -کوچه منصورالحکما- ساختمان خلیج فارس واحد ۱۴
دفتر شماره ۲ :
تهران- خیابان امیرکبیر-کوچه ناظم الاطبائ جنوبی -کوچه کتانه -کوچه منصورالحکما- ساختمان خلیج فارس واحد ۱۷


فروشگاه :
تهران-خیابان امیرکبیر-کوچه ناظم الاطبای شمالی پاساژ تهران پلاک ۱۲۳-۱۲۴

تلفن دفتر: ۵۴ ۰۱ ۱۱ ۳۳ -۰۲۱ ۰۰۹۸

فکس دفتر: ۷۵ ۱۸ ۹۷ ۳۳ -۰۲۱ ۰۰۹۸

تلفن فروشگاه: ۸۹ ۲۷ ۹۱ ۳۳ -۰۲۱ ۰۰۹۸

فکس فروشگاه: ۳۵ ۹۵ ۹۵ ۳۳ -۰۲۱ ۰۰۹۸

موبایل: ۱۰۷ ۹۷ ۸۷ ۹۱۲ ۰۰۹۸


ارتباط مستقیم با مدیر عامل :
jet_alimianji@yahoo.com


ارتباط مستقیم با مدیرفروش :
۰۹۱۲۱۷۷۱۴۵۴
مدیر داخلی :رضا میانجی

تولید کننده انواع رابیتس گالوانیزه با بهترین کیفیت

پارت رابیتس

رابیتس محصولی ساخته شده از ورق‌های گالوانیزه است. برای ساخت رابیتس، ورق‌های گالوانیزه را در دستگاه‌هایی خاص برش و کش‌ می‌دهند و شبکه‌‌ای از رشته‌هایی از جنس گالوانیزه تولید‌ می‌کنند. رابیتس کاربردهای زیادی در ساختمان سازی دارد و به دلیل قرار گرفتن به عنوان پایه کار هیچ وقت به چشم نمی‌آید. رابیتس در صنعت ساختمانی به منظور بهبود پیوستگی سطوح مختلفی مانند دیوار و سقف و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای تأسیسات الکتریکی مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد.

رابیتس | راویز | قیمت رابیتس | خرید و فروش رابیتس

تولید کننده انواع رابیتس با بهترین کیفیت در وزن و ستونهای متفاوت و استاندارد
قیمت بی واسطه درب کارخانه
ارسال به تمام نقاط ایران
۰۹۱۲۱۹۴۱۹۰۵
۰۲۱۳۶۰۳۱۴۲۶

http://partrabits.ir/wp-content/uploads/2021/04/a4.jpg

شرکت تاراز صنعت مهرسام آماده ی تامین اقلام صنعتی به شرح ذیل می باشد:
 • تامین انواع بیرینگ ( بلبرینگ، رولبرینگ، بیرینگ های سوزنی و مخروطی ) با برند های معتبر اروپایی، آمریکایی، ژاپنی و چینی(SKF, TIMKEN, NTN, NACHI, FAG, ASAHI, KSM,…)
 • تامین انواع یاتاقان، زنجیر، چرخ زنجیر، خار، قطعات فلزی
 • تامین انواع آببندها ( کاسه نمد، پکینگ، اورینگ ) و انواع قطعات پلیمری و لاستیکی
 • واردات و تامین انواع مکانیزم های انتقال نیرو و جابجایی ( بیرینگ های خطی، ریل و واگن، بال اسکرو، بال بوشینگ و بیرینگ های سفارشی )
 • تامین انواع الکتروموتور و گیربکس با برندهای متنوع و معتبر(SNL, SNH, TSN, UCYAR, FRB, FY, UCP, UCF, UCT, UCFL, SN,…)
 • تامین کننده روان کننده های صنعتی، روغن، گریس معمولی و نسوز و روغن هیدرولیک
 • وارد کننده انواع اقلام صنعتی و بیرینگ های کمیاب اروپایی در کوتاه ترین زمان و مناسب ترین قیمت براساس سفارش اطلاعات فنی مربوطه
 • برخورداری از امکانات طراحی، ساخت انواع قطعات سفارشی و ارائه خدمات و مشاوره فنی
لازم به توضیح است که کلیه کالاهای تامین شده توسط این شرکت دارای گواهینامه تایید کیفیت و گارانتی متناسب با عملکرد می باشد.

نمونه سایتهای ما.

 1. سینی کابل پیشگام
 2. شرکت کیمیا راگا
 3. تعمیر گاه شهوین
 4. تابلو برق امگا
 5. دانشگاه علمی کاربردی ورامین
 6. شرکت دکوراسیون بلکا
 7. شرکت تولیدی کت و شلوار زانوس
 8. سینی کابل
 9. طراحی فوم برادارن جعفر پور
 10. بلکا
 11. کشت گلخانه ای برادران خانی- شیرکوند
 12. کلینیک خیریه تخصصی حیدریها
 13. دبیرستان نمونه شد ورامین
 14. بلبرینگ صنعتی
 15. شرکت سنگهای صنعتی پرنده طلائی
 16. فروشگاه بلبرینگ آژند به استحضار می رساند با سابقه بیش از 25 سال در امر واردات و توزیع بلبرینگ(AACHEN-آخن) و قطعات صنعتی با هدف قرار دادن كیفیت مطلوب ، گامی در این جهت برداشته است. این گروه تمام تلاش خود را داشته كه بعنوان یك مرجع مفید به خواسته مشتریان عزیز پاسخ دهد و هم اكنون اجناس خود را برای شركت های راهسازی ؛ كشاورزی ؛ سیمان ؛ پتروشیمی ؛ شركت های فولادی  را با برند آخن توزیع می نماید. بلبرینگ آژند تنها نماینده انحصاری آخن و وارد كننده برند آخن می باشد و كلیه اجناس دارای گارانتی می باشد.
 17. لوازم یدکی بوش
 18. دوربین ویدئو کنفرانس
 19. بلبرینگ صنعتی
 20. بلبرینگ آراکس
 21. تیزهوشان پاکدشت
 22. تیزهوشان فرزانگان ورامین
 23. هیواد فوم
 24. کارسوق کوانتوم و لیزر
 25. جواهری امام رضا

بلبرینگ آخنhttp:\\aachen-bearing.ir

بلبرینگ آخن  از بهترین مارک و بهترین محصولات ساخت آلمان میباشد.جزو زیر مجموعه بيرينگ های غلتشی هستند و  به طور کلی تمام بیرینگ های غلتشی از دو عدد رینگ و مجموعهای از اجزاء غلتنده که در مسیر مشخصی داخل رینگ ها حرکت می کنند، تشکیل شده اند. شکل های استاندارد این اجزاء شامل ساچمه یا رولر استوانه‌ی یا رولر سوزنی یا رولر مخروطی یا رولر بشکهای متقارن یا رولر بشکهای نامتقارن میباشند. لطفاً با ما همراه باشید تا سیر تا پیاز بلبرینگ ها را مطالعه کنید.

شکل های استاندارد این اجزاء چرخنده در بيرينگ های غلتشی مشخــص کننده نوع بيرينگ غلتشی میباشد بطوریکــــه اگر شکل اجزا اجزاء چرخنده بشکل ساچمه باشند ، به آنها بلبرینگ و اگر شکل اجزاء چرخنده به شکل رول(استوانه یا مخروط) باشد به آن رولبرینگ گفته میشود .

انواع شکل ساچمه و رولر در بلبرینگ ها و رولبرینگ ها

۱-رولر بشکه اي رولر بشکه ایی نا متقارن در رولبرینگ ها

۲-رولر بشکه اي رولر بشکهای متقارن در رولبرینگ ها

۳-رولر سوزنی در رولبرینگ ها

۴-رولر استوانه ای در رولبرینگ ها

۵-ساچمه در بلبرینگ ها

۶-رولر مخروطی در رولبرینگ ها

شرکت «الکترو پیام» نمایندگی رسمی سیستم های صوتی و تصویری  و کنفرانس و ویدیو کنفرانس D&D , و همچنین دوربین های مدار بسته REVISION به عنوان یک شرکت الگو در زمینه واردات و توزیع سراسری دوربین‌های مداربسته و تجهیزات وابسته، فعالیت خود را در آذرماه سال ۱۳۸۷ آغاز کرد و بیش از یک دهه است که به کاربران گرامی، خدمات رسانی می‌کند. در فروشگاه‌های «الکترو پیام» شما به راحتی می‌توانید دوربین مداربسته خود را انتخاب کنید و با جست‌وجو در سایت، براساس گروه‌های دوربین مداربسته آنالوگ، دوربین مداربسته تحت شبکه و دوربین مداربسته اچ‌دی توربو به آنچه که مدنظرتان است برسید.

دوربین کنفرانس

آشنایی با مشخصات فنی سینی کابل

یکی از موضوعاتی که باید همه افراد قبل از خرید سینی کابل با آن آشنا شوند، مشخصات فنی مربوط به انواع این سینی می باشد. با آشنایی نسبی در این حوزه هر فردی می تواند نیاز خود را بسنجد و بهترین انتخاب را داشته باشد. از این رو در این مطلب برخی از مشخصات فنی که شرکت های سازنده طبق آن این سینی مخصوص را تولید و روانه بازار می کنند، معرفی می شوند.

ضخامت سینی کابل

اولین موضوعی که باید به آن پرداخته شود، ضخامت این سینی می باشد. ضخامت این محصول می تواند باعث افزایش عمر آن شود. همچنین ضخامت این سینی بر روی قیمت آن نیز تاثیر گذار می باشد. زیرا هر چه ضخامت این محصول افزایش یابد، متریال به کار رفته برای تولید آن ها نیز افزایش می یابند. این موضوع به صورت مستقیم بر روی قیمت سینی کابل تاثیر گذار می باشد. استحکام این محصول با ضخامت بالا نیز بیشتر بوده و در نتیجه طول عمر بیشتری دارند. معمولاً شرکت های سازنده ضخامت این سینی را بین 0.8 میلی متر الی 2 میلی متر انتخاب می کنند.

عرض سینی کابل

یکی دیگر از مشخصات فنی که در انتخاب نحصول یاد شده دارای اهمیت می باشد، عرض آن می باشد. معمولاً انتخاب عرض این سینی به تعداد و قطر کابل هایی است که باید درون آن قرار بگیرند. بدین ترتیب در صورتی که تعداد کابل های عبوری زیاد باشد، نمی توان از این سینی با عرض کم استفاده کرد.
فروش درپوش سینی کابل
معمولا شرکت های سازنده عرض این محصول را بین 50 میلی متر تا 1100 میلی متر در نظر می گیرند. هر چه عرض این محصول بیشتر باشد، قیمت آن نیز افزایش می یابد. بدین ترتیب در صورتی که نیاز به cable tray با عرض زیاد نمی باشد، نیازی به هزینه اضافی نبوده و می توان کمترین عرض و یا مناسب ترین عرض را انتخاب کرد.

طول سینی کابل

یکی دیگر از مشخصات فنی که می توان برای این سینی بیان کرد، طول آنها می باشد. طول این محصول را شرکت های تولید کننده در حد استاندارد انتخاب می کنند تا حمل و جا به جایی آن ها و همچنین نصب آن ها با مشکل مواجه نشود. در صورتی که این محصول با طول غیر متعارف و بیش از حد تولید شود، حمل و نقل و همچنین نصب آنها با مشکل مواجه می شود. شرکت های سازنده برای این محصول طول 2 متر الی 3 متر را ایده آل دانسته و معمولا در این بازه محصولات خود را تولید می کنند.

آشنایی با جنس ورق مصرفی جهت ساخت cable tray

شاید بسیاری از افراد اطلاعات زیادی در خصوص ورق مورد استفاده برای تولید سینی کابل نداشته باشند. به همین خاطر در اینجا قصد داریم تا توضیحات مختصر و مفیدی را در رابطه با جنس ورق مصرفی جهت تولید این محصول ارائه دهیم. ورقی که برای ساخت این محصول مورد استفاده قرار می گیرد، فولاد ST 37 می باشد. این نوع فولاد دارای خواص فیزیکی و مکانیکی بسیار خوبی بوده و این موضوع باعث شده تا در صنایع مختلفی از جمله ساختمان سازی از آن استفاده شود. فولاد ST37 یکی از پر کاربرد ترین نمونه از فولاد های تولید شده توسط شرکت های فولاد سازی می باشد. این نوع فولاد دارای استحکام بسیار خوبی بوده و در نتیجه توانایی تحمل وزن در آنها بالا می باشد.
فروش سینی کابل

آشنایی با نوع روکش cable tray

از دیگر نکاتی که نیاز است برای آشنایی بیشتر با این محصول بدانیم، نوع روکش ورق مورد استفاده برای تولید این محصول می باشد. معمولا فولاد انتخاب شده برای تولید این نوع سینی، ST37 بوده و نیاز به روکش کاری برای جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی دارد. روکش گالوانیزه می توان بهترین انتخاب برای تولید سینی یاد شده باشد؛ زیرا هم از لحاظ قیمت مقرون به صرفه بوده و هم دارای کیفیت بسیار خوبی است و از زنگ زدگی فولاد بر اثر رطوبت و سایر مواردی که موجب خوردگی فولاد می شوند، جلوگیری می کند. بهتر است برای تولید این سینی از گالوانیزه گرم استفاده شود. زیرا در این روش روکش گالوانیزه ضخامت بیشتری داشته و موجب افزایش طول عمر فولاد می شود.

مزایای استفاده از cable tray

ظاهر مناسب
استفاده از این محصول قطعا دارای مزایای بسیار زیادی بوده و همین ویژگی ها سبب شده اند تا شرکت های مختلفی در سطح دنیا به تولید این سینی مشغول شوند. یکی از ویژگی های اصلی که می توان برای استفاده از این محصول بیان کرد، زیبایی و نمای ظاهری می باشد. معمولا هنگامی که یک کابل روکار قرار باشد بر روی دیوار نصب شود، جلوه ای زشت به نمای ساختمان می دهد. این در حالی است که اگر از این محصول استفاده شود، بسیار شیک و زیبا می شود. این موضوع باعث شده تا در سال های اخیر حجم استفاده از این محصول افزایش چشم گیری داشته باشد.
قیمت اتصالات سینی کابل

محافظت از کابل

یکی دیگر از مزایای استفاده از این سینی، جلوگیری از آسیب دیدن کابل ها می باشد. معمولا در صورتی که جسم سنگین و یا نوک تیزی به کابل ها برخورد کند، باعث زخمی شدن روکش کابل می شود. این موضوع می تواند خطرات بسیار زیادی را برای ساکنین یک ساختمان نیز به وجود بیاورد. بدین ترتیب هم در ساختمان های مسکونی و هم در ساختمان های تجاری و اداری برای حفظ جان افراد، این سینی لازم و ضروری می باشد. معمولا در مدارس، بیمارستان ها، ادارات، بانک ها و … استفاده از این محصول از سال ها پیش مرسوم بوده و در حال حاضر نیز از این محصول استفاده می شود.
نصب آسان
یکی دیگر از مزایای استفاده از سینی یاد شده، نصب راحت و آسان آنها می باشد. بدین ترتیب در مدت زمانی کوتاه می توان متراژ زیادی از این محصول را بر روی دیوار نصب کرد. علاوه بر نصب، حمل و جابجایی این محصول نیز راحت و آسان می باشد. معمولا برای جا به جایی این سینی از باندیل و پلاستیک های حباب دار و همچنین در برخی موارد نیز از پالت استفاده می شود. بدین ترتیب هم در هنگام حمل و نقل و هم در هنگام نصب هیچ گونه مشکلی برای افراد به وجود نمی آید. این موضوع باعث شده تا تمایل به استفاده از محصول یاد شده در سال های اخیر افزایش روز افزونی داشته باشد.
جمع بندی
این محصول یک سامانه گردانندگی کابل است که در انواع اندازه‌ ها و سبک‌ های مختلف از جمله دستگاه تولید کنندگان تلویزیون کابلی در دسترس است که کار ورود یا خروج از سیم‌ های موجود یا درونی سینی را تسهیل می‌کند. این‌ ها احتمالاً برای کنترل دسته‌ های سنگین شبکه و نگهداری از آن‌ ها در برابر هر گونه آسیب مورد بهره‌ برداری قرار می‌ گیرند. انواع مختلفی از ظروف کابل شامل Ladder، Galvanized، Perforated، PVC و … وجود دارد. قبل از انتخاب هر یک از آن‌ ها، مراقب پیکر بندی سیستم خود باشید که شما را به سمت صحیح هدایت می‌ کند.
سینی کابل ارزان
به طور کلی سینی کابل برای نگهداری کابل‌ ها و سیم‌ ها به طور زیادی استفاده می شود تا به طور آسوده در داخل ساختمان‌ ها از آن بهره‌ برداری گردد و در نتیجه اغلب در محل‌ های ساخت‌ و ساز که بر مبنای استاندارد های رایج ساخته می شوند، از این محصول استفاده می شود.  آن‌ ها به سرعت ارزش خود را به‌ عنوان یکی از مطمئن‌ ترین و با اطمینان ترین راه برای پشتیبانی از سیم‌ های باز ثابت کردند. این یک راه‌ حل مقرون‌ به‌ صرفه است که بار جا به جایی سیم‌ های شبکه را افزایش می‌ دهد. سینی کابل به دلیل طراحی کاربر محور، هر گونه آسیب به آن‌ ها را به حداقل می‌ رساند. علاوه بر این، به‌ عنوان یک روش صرفه‌ جویی در زمان شناخته می‌شود چون شما می‌ توانید به راحتی آن را نصب کنید و به سختی چند دقیقه طول می‌کشد.

بهره‌ برداری از cable tray

سینی‌ های مشترک کابل از جنس فولاد، گالوانیزه، فولاد ضد زنگ، آلومینیوم و یا پلاستیک تقویت ‌شده ساخته شده‌ است. مواد برای یک کاربرد خاص براساس جایی انتخاب می‌ شود که از آن بهره‌ برداری می‌ شود. سینی گالوانیزه مخصوص کابل ممکن است از ورق فولادی قبل از گالوانیزه کردن به سینی تهیه شود و یا ممکن است پس از ساخت، گالوانیزه باشد. هنگامی که سینی گالوانیزه در میدان بریده می‌ شود، بیشتر سطح برش با یک ترکیب روغنی روی رنگ برای نگهداری فلز برای جلوگیری از خوردگی رنگ خواهد شد.

نگرانی‌ های ایمنی cable tray در خصوص آتش و راه حل ها

cable tray ممکن است آتش بگیرند و آتش کابلی ممکن است در امتداد یک آن در داخل یک سازه پخش شود. این کار به راحتی از راه بهره ‌برداری از پوشش‌ های کابل مقاوم در برابر آتش و یا پوشش‌ های ضد آتش اعمال‌ شده بر روی کابل‌ ها به کار می‌ رود. پوشش‌ های سنگین یا توقف طولانی آتش ممکن است نیاز به تنظیم نرخ جریان کابلی داشته باشد، چرا که چنین اقداماتی در چارچوب سامانه‌ های ضد آتش ممکن است اتلاف حرارت کابل‌ های نصب ‌شده را کاهش دهد. تمیز کردن خانه به شکل منظم برای ایمنی مهم است چون این سینی اغلب به سختی نصب می‌ شود تا به مکان‌ ها دسترسی پیدا کند. گرد و غبار و کلک‌ های جانوران به خصوص سگ و گربه ها، ممکن است در صورتی انباشته شوند که آن ها به طور معمول چک نشوند و تمیز نگهداری شوند. مواد پلاستیکی و پلاستیک‌ های تقویت ‌شده لاستیکی قابل احتراق هستند و اثر آن با بهره‌ برداری از خاموش کننده آتش و یا کپسول آتش نشانی کاهش یابد.